Samen Wijs worden in veranderingen

  

Samen Wijs worden in veranderingen

Hoe krijg ik geregeld wat mijn kind nodig heeft? 

    

Hans de Bruijn deelt zijn kennis over PGB.

Hij praat ons deze avond bij over de actualiteit. Er is ruimte voor het delen van een eigen casus als die vooraf – uiterlijk 1 april - via samenwijs.net@gmail.com is ingediend.

Bijvoorbeeld: Valt de zorg voor mijn kind onder de WLZ? Wat kan ik aan de gemeente vragen? We zijn benieuwd naar ervaringen met de nieuwe zorg en hopen dat u uw casus met ons deelt. Mogelijk kunnen we samen komen tot antwoorden en creatieve oplossingen. 

Voor deze prikkelende themabijeenkomst van het Oudernetwerk Samenwijs
wordt u van harte uitgenodigd op

Maandag 13 april 2015

Tijd: 20:00 – 22:00 uur (inloop vanaf 19.30 uur

MEE ZHN, Hooikade 30, 2627 AB, Delft 

Deze avond is bedoeld voor ouders/verzorgers en betrokkenen van kinderen of (jong) volwassenen met een beperking.

Mail uw aanmelding naar: samenwijs@meezhn.nl

Er is plaats voor maximaal 40 deelnemers, geef u dus snel op. 

www.samenwijs.net 

twitter: @samenwijs

Leave a Reply