communiceren met school

11 0ktober 2013,

De ontmoetingsgroep is aan hard aan het werk geweest met het thema communiceren met school onder de inspirerende leiding van leerkrachtcoach Meta de Vries.

Thema’s als “wat voor ouder ben je nou eigenlijk”. En “met wat voor leerkracht krijg je te maken” maken heel erg duidelijk dat de communicatie start bij jezelf. Hoe denk je dat je gespekspartner tegen je aankijkt? Heb je het gevoel dat je dankbaar moet zijn?,ben je een veeleisende ouder?

Aan de hand van stellingen kwam een mooie discussie op gang. Meta hielp ons de kant van school te zien. Een hele belangrijke conclusie was dat alles start met de visie. Als die er niet is, of anders is,kan het heel ingewikkeld worden.  Als ouder voel je je afhankelijk, maar ook voor een leerkracht of school kan het heel spannend zijn als er een kind komt wat heel wat anders vraagt.  Scholen willen dat je als ouder participeert, maar er wordt nog heel erg nagedacht over hoe dit goed kan worden vormgegeven. Als ouder is het goed dat je aan de bel trekt als het niet goed gaat met je kind. Tips over hoe met je kind om te gaan, wat heeft je kind nodig zijn zeer belangrijk. Maar de lesinhoud blijft uiteindelijk het terrein van de leerkracht. Als ouders en school zouden we moeten streven naar een gelijkwaardige samenwerking. Hoe ingewikkeld dit soms kan zijn, blijkt uit alle individuele verhalen. Heerlijk om daarom met zijn allen na te kunnen denken over constructieve oplossingen.

We waren na 2 uur hard werken en discussie nog lang niet klaar. Wat ons betreft krijgt dit thema nog een vervolg.

 

Leave a Reply