Inclusie

Wat is inclusie?

Met inclusie bedoelen wij een SAMENLEVING waar iedereen erbij hoort, waar niemand uitgesloten wordt omwille van zijn ‘anders-zijn’. Inclusie wil ook letterlijk zeggen: ingesloten zijn, erbij horen.
Als ouders van kinderen met een handicap of beperking, benaderen we dat vanuit een specifieke hoek. In Nederland maken we nog steeds mee dat er verwacht wordt dat wij voor onze kinderen het speciaal onderwijs, speciaal werk en speciaal leven kiezen.

Inclusief onderwijs

Bij inclusief onderwijs gaan alle kinderen naar de reguliere school. Sommige kinderen (bv. kinderen met een beperking) krijgen extra ondersteuning (lgf – de rugzak) om te kunnen participeren aan het school- en klasgebeuren. De kinderen met een beperking werken aan dezelfde projecten als de andere kinderen, maar werken daarbij aan eigen doelen. Daarbij krijgen ze ‘ondersteuning’ op maat. Dit kan zowel gaan om praktische als om pedagogisch-didactische begeleiding. Soms worden hierbij specialisten of vrijwilligers of medeklasgenoten ingeschakeld. De leerkracht blijft de manager van het geheel. Inclusief onderwijs hecht veel belang aan sociale doelen (erbij horen, vriendschap) en werkt tegelijkertijd ook volop aan de ontwikkeling van de kinderen als probleemoplossers. Zo probeert men kwaliteitsvol onderwijs te realiseren en wordt de school een plaats waar kinderen volop kunnen leren om samen te werken.
Inclusief onderwijs in de praktijk

1. De ouders als eerste verantwoordelijken voor keuzes binnen het schoolgaan van hun kind.
2. Inclusief onderwijs is leren en participeren in de brede zin.
3. Inclusief onderwijs sluit aan bij de eigen leerlijn van het kind en overstijgt het vakjesdenken.
4. Inclusief onderwijs is teamwork.
5. De klassenleerkracht houdt de touwtjes in handen.

De voordelen van inclusief onderwijs

Leave a Reply