Over ons

Wie zijn we?

Oudernetwerk SAMENWIJS is een groep ouders die zich verenigd heeft rond het streven naar inclusie voor hun kinderen. Het oudernetwerk SAMENWIJS wil er zijn voor alle ouders van alle kinderen ongeacht de aard of graad van hun beperking. Het oudernetwerk SAMENWIJS heeft in eerste instantie aandacht voor het inclusief onderwijs, omdat de school een groot deel van het leven van onze kinderen uitmaakt. Maar daarnaast willen we ook breder kijken naar inclusie binnen andere levensdomeinen zoals wonen, werk en vrijetijdsbesteding.

Wat willen we?

Wij streven ernaar om kinderen met een beperking te aanvaarden als volwaardige mensen en hen alle kansen te bieden tot deelname aan het maatschappelijk leven. Als ouders pleiten we ervoor dat onze kinderen hun leven kunnen uitbouwen, waarbij de pijlers leven, wonen en werken centraal staan. Want alleen dan doe je mee in onze samenleving.

Wat doen we?

We willen vooral aan andere ouders mogelijkheden bieden zich te informeren, elkaar te ontmoeten en te ondersteunen. Naast de jaarlijkse thema-avonden kan eenieder te allen tijde contact met ons opnemen of een vergadering bijwonen. Ook willen we het beleid beïnvloeden en met de overheid in dialoog gaan over het standpunt en het perspectief van de ouders en kinderen die voor een inclusief leven kiezen.

 

 

Leave a Reply