communiceren met de school van je kind deel 2

 

Communiceren met de school van je kind.
themaochtend  ouderontmmoetingsgroep 25 april 2014

Na de verhelderende themaochtend een half jaar geleden was de conclusie dat we nog lang niet klaar zijn met dit onderwerp. Een half jaar geleden werd duidelijk dat het heel belangrijk is om te onderzoeken of je dezelfde visie op onderwijs voor je kind met een beperking hebt als de school. Dit helpt al voor een groot stuk mee aan een goede communicatie. Ook de grens tussen informatie geven aan school, en betrokken zijn als ouder ten opzichte van de verantwoordelijkheden die bij de school blijven liggen bleek een heel belangrijk item.

 Deze ochtend zijn we verder gegaan met het daadwerkelijk oefenen van gesprekken.

Voor ouders van kinderen met een beperking, voelt het vaak extra moeilijk om goed met school te regelen wat er nodig is voor je kind. Tijdens deze workshop kwamen ouders met verschillende vragen binnen.

Hoe ga ik het gesprek aan als ik het gevoel heb dat de visie van de school anders is als die van mij?
Hoe vind ik de juiste persoon waarmee ik een situatie op school kan bespreken?
Hoe zorg ik ervoor dat de focus komt te liggen op goed punten en evt. leerpunten i.p.v. op wat niet goed gaat?

Meta liet ons benoemen wat  positieve ervaringen zijn met het voeren van gesprekken. Als je je kwetsbaar opstelt kan dit helpen om ook de ander ruimte te geven. Gesprekken lopen goed als er gelijkwaardigheid wordt gevoeld. Er is een gezamenlijk doel, er is een positieve houding, en er is een prettige ontvangst.

In deze workshop kregen we ruimte om te oefenen met verschillende gesprekken aan de hand van voorbeelden die we in de praktijk tegenkomen. Het is verhelderend om te zien dat je in deze gesprekken steeds je eigen persoonlijkheid meeneemt. Ben je iemand die de controle wil houden?  Vind je het lastig de ander te kwetsen? Aan de hand van stellingen die Meta ons voorlegde, konden we ontdekken wat je zelf als persoonlijke waarden meeneemt in het gesprek. Dit gaf een focus, waardoor je tijdens het oefenen heel snel je eigen “valkuilen” en sterke kanten terug zag komen.

Wederom een uitstekende themaochtend.
Oefenen en feedback krijgen op je gesprekken blijkt heel nuttig. Voor iedereen die regelmatig ingewikkelde gesprekken moet voeren een aanrader om te doen.

Naast de prettige sturing van Meta waardoor we hard en heel gericht gewerkt hebben, blijkt steeds weer dat de uitwisseling met ouders die in dezelfde positie zitten ons kracht en energie geeft.


Leave a Reply