Mirjam Kleijweg


Sinds 2003 ben ik betrokken bij het netwerk. Destijds raakte ik mede-geinspireerd door een moeder in het netwerk die haar dochter met Downsyndroom op het regulier basisonderwijs had. Het netwerk geeft mij de energie om zaken aan te pakken om het voor ons als ouders en voor onze kinderen mogelijk te maken om mee te blijven doen in onze eigen regio. We zijn bewust geen vereniging of stichting en bemoeien ons niet met leden en bestuursvergaderingen. We zijn vooral praktisch en concreet bezig. Soms haakt een ouder (tijdelijk) af en daarvoor is respect omdat we elkaar en onze situatie (h)erkennen. Een leuk product van ons netwerk vind ik persoonijk de zonnetjes. Mooi om te kijken waar het goed gaat.

Onze zoon Menno heeft Downsyndroom. Hij heeft t/m groep 8 op de reguliere basischool Montessori Jan Vermeer in Delft gezeten. Daar heeft hij mee gedaan met alle excursies, uitstapjes, sportdagen, werkweken en eindmusical. Inmiddels is hij een jongeman en sport veel: o.a. bij Sportschool Koster, bij AV 40 doet hij mee aan VB Atletiek en hij hockeyt bij het G-team van Hudito.

Leave a Reply